ÖVRIGT

HÄLSOPROFIL

Här under kan ni göra en livsstilstest som är framtagen av en forskargrupp på Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen. Ni kan även fördjupa er inom specifika levnadstester inom områdena, Alkohol, Matvanor, Stress, Sömn, Tobak, Fysisk aktivitet och Mental hälsa. Efter testen får ni en analys och förslag på hälsofrämjande åtgärder. Detta kan vara starten för ett samarbete där vi går igenom och tolkar resultatet av testen och motiverar och hjälper er eller era medarbetare mot en bättre hälsa och livsstil. Kombinera gärna dessa tester med våra konditionstester och/eller screeningtester för att få en mer komplett bild av er livsstil.

LIVSSTILSTEST

KOSTRÅD FÖR EFFEKTIV TRÄNING

Att den kost man får i sig påverkar träningsreslultatet vet vi sedan innan.
Men hur skall man egentligen äta före, under och efter träning för att prestera optimalt?
Timingen av måltiderna inför och efter träning samt valet av livsmedel och näringsämnen är av högsta prioritet för att kunna få största möjliga träningseffekt.